Wzmianki prawne

1. Identyfikacja wydawcy
Accessair
2 Wszystkie. de Vienne, 93440 Dugny
93350 Le Bourget – Francja
S.A.S z kapitałem 5000€.
844217 976 R.C.S Bobigny
Dyrektor publikacji

2. Hostingodawca
WP SERVEUR SAS
134 Avenue du président Wilson 93100 Montreuil

3. Ogólne warunki korzystania z terenu i proponowanych usług.
Korzystanie ze strony www.accessairaero.com oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Te warunki użytkowania mogą być w każdej chwili zmienione lub uzupełnione.
Ta strona jest normalnie dostępna dla użytkowników przez cały czas. Przerwa w celu przeprowadzenia konserwacji technicznej może jednak zostać ustalona przez zespół lys-digital, który postara się wtedy poinformować użytkowników z wyprzedzeniem o datach i godzinach interwencji.
Strona www.accessairaero.com jest regularnie aktualizowana przez jej zespół. W ten sam sposób, noty prawne mogą być modyfikowane w dowolnym momencie: są one jednak narzucone użytkownikowi, który jest zachęcany do odwoływania się do nich tak często, jak to możliwe, aby wziąć je pod uwagę.

4. Opis świadczonych usług.

Celem strony internetowej www.accessairaero.com jest dostarczenie informacji o działalności firmy.
Accessair dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na jego stronie były jak najdokładniejsze. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za braki, nieścisłości i niedociągnięcia w aktualizacji, niezależnie od tego, czy są one jego autorstwa, czy też partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają mu te informacje.
Wszystkie informacje wskazane na stronie www.accessairaero.com są podane orientacyjnie i prawdopodobnie będą ulegać zmianom. Ponadto informacje zawarte na stronie www.accessairaero.com nie są wyczerpujące. Podaje się ją z zastrzeżeniem zmian dokonanych od momentu jej wprowadzenia do sieci.

5. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.
Strona wykorzystuje technologię JavaScript.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne związane z korzystaniem z serwisu. Ponadto użytkownik strony zobowiązuje się do korzystania z niej przy użyciu najnowszego sprzętu, wolnego od wirusów i z przeglądarką zaktualizowaną do ostatniej generacji.
Strona w całości zasilana jest przez CMD WordPress. www.wordpress.org

6. Własność intelektualna i naruszenie prawa.
Accessair jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawa do wykorzystania wszystkich elementów dostępnych na stronie, w szczególności tekstów, obrazów, grafik, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania.
Wszelkie powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptowanie wszystkich lub części elementów strony, niezależnie od środków lub zastosowanego procesu, jest zabronione, z wyjątkiem wcześniejszego pisemnego upoważnienia : Kierunek.
Każde nieuprawnione wykorzystanie strony lub któregokolwiek z elementów na niej zawartych będzie uznane za naruszenie i będzie ścigane zgodnie z przepisami artykułów L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

7. Ograniczenia odpowiedzialności.
Accessair nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody wyrządzone w sprzęcie użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do strony Accessair, a wynikające albo z użycia sprzętu, który nie spełnia specyfikacji wskazanej w punkcie 4, albo z pojawienia się błędu lub niekompatybilności.
Accessair nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania z witryny www.accessairaero.com.
Do dyspozycji użytkowników są przestrzenie interaktywne (możliwość zadawania pytań w strefie kontaktu). Accessair zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tym miejscu, które naruszają przepisy obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W stosownych przypadkach, Accessair zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, szczególnie w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego medium (tekst, zdjęcia, itp.).

8. Zarządzanie danymi osobowymi.
We Francji dane osobowe są szczególnie chronione przez ustawę nr 78-87 z 6 stycznia 1978 r., ustawę nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r., artykuł L. 226-13 kodeksu karnego i dyrektywę europejską z 24 października 1995 r.
Podczas korzystania z witryny www.accessairaero.com mogą być zbierane następujące informacje: adresy URL linków, poprzez które użytkownik uzyskał dostęp do witryny www.accessairaero.com, dostawca dostępu użytkownika, adres protokołu internetowego (IP) użytkownika.
W każdym przypadku Accessair gromadzi dane osobowe użytkownika jedynie w celu realizacji określonych usług oferowanych przez stronę internetową www.accessairaero.com. Użytkownik przekazuje te informacje z pełną świadomością stanu faktycznego, zwłaszcza w momencie ich wprowadzania. Wówczas określa się użytkownikowi strony www.accessairaero.com obowiązek lub brak obowiązku podania tych informacji.
Zgodnie z postanowieniami art. 38 i następnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych, plików i wolności, każdy użytkownik ma prawo dostępu, korekty i sprzeciwu wobec danych osobowych, które go dotyczą, wykonując swój pisemny i podpisany wniosek, wraz z kopią tytułu tożsamości z podpisem posiadacza dokumentu, określając jednocześnie adres, na który należy wysłać odpowiedź.
Żadne dane osobowe użytkownika strony www.accessairaero.com nie są publikowane bez jego wiedzy, wymieniane, przekazywane, cedowane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Tylko hipoteza odkupienia Accessair i jego praw pozwoliłaby na przekazanie tych informacji ewentualnemu nabywcy, który z kolei byłby zobowiązany do takiego samego zachowania i zmiany danych w stosunku do użytkownika strony www.accessairaero.com.
Strona jest zgłoszona do CNIL, ponieważ zbiera dane osobowe w swoim formularzu kontaktowym wyłącznie w celu odpowiedzi na prośby użytkowników.
NUMER CNIL : 1357971
Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

9. Linki hipertekstowe i pliki cookie.
Strona www.accessairaero.com zawiera pewną ilość linków hipertekstowych do innych stron, ustawionych za zgodą kierownictwa. Accessair nie ma jednak możliwości sprawdzenia zawartości odwiedzanych w ten sposób stron i w związku z tym nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.
Przeglądanie strony internetowej www.accessairaero.com może powodować instalację plików cookies na komputerze użytkownika. Cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale zapisuje informacje związane z nawigacją komputera na stronie. Uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie późniejszej nawigacji na stronie, a także mają umożliwić różne miary częstości występowania.
Odmowa instalacji pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Użytkownik może jednak skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookie:
W programie Internet Explorer: zakładka narzędzia (piktogram w kształcie trybika u góry po prawej stronie) / opcje internetowe.
Kliknij na Prywatność i wybierz Zablokuj wszystkie pliki cookie. Walidacja na Ok.
W programie Firefox: w górnej części okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do zakładki Opcje. Kliknij zakładkę Prywatność.
Ustaw zasady retencji na: użyj niestandardowych ustawień dla historii. Na koniec odznacz ją, aby wyłączyć pliki cookie.
W Safari: Kliknij ikonę menu (symbolizowaną przez trybik) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij na Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij na Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” możesz zablokować pliki cookie.
W Chrome: Kliknij ikonę menu (symbolizowaną przez trzy poziome linie) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij na Pokaż ustawienia zaawansowane.
W sekcji „Prywatność” kliknij na preferencje. W zakładce „Prywatność” możesz zablokować pliki cookies.

10. Prawo właściwe i jurysdykcja.
Wszelkie spory związane z korzystaniem ze strony internetowej www.accessairaero.com podlegają prawu francuskiemu. Wyłączną właściwość mają sądy powszechne, a w przypadku sporu z profesjonalistą – sądy paryskie.

11. Główne ustawy, których dotyczą.
Ustawa nr 78-87 z 6 stycznia 1978 r., w szczególności zmieniona ustawą nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przetwarzania danych, plików i wolności.
Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej.

12. Leksykon.
Użytkownik: Użytkownik Internetu łączący się, korzystający z w/w strony.
Dane osobowe: „informacje, które pozwalają w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub nie, na identyfikację osób, których dotyczą” (art. 4 ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r.).

+33174254924